10. PHP

PHP to kolejny z powszechnych i popularnych języków programistycznych, wykorzystywanych przy projektowaniu i tworzeniu stron internetowych. Obsługuje większość baz danych, tj. MySQL, Oracle, MS SQL, DB2. W tym języku powstała także znaczna część istniejących aplikacji sieciowych – CMSy, systemy for dyskusyjnych czy aplikacje pocztowe.

Liczba godzin: 24

Osoba prowadząca: Grzegorz Kucharski

Wykaz tematów:

1. Wstęp do programowania w PHP
2. Formularze
3. Obsługa plików
4. Obsługa błędów i sytuacji wyjątkowych
5. Podstawy języka SQL
6. Zaawansowane przykłady wykorzystania języka SQL
7. PDO
8. Bezpieczeństwo i walidacja danych
9. Wstęp do programowania obiektowego w PHP
10. Przestrzenie nazw, klasy, dziedziczenie
11. Interfejsy, klasy abstrakcyjne
12. Logowanie błędów i testowanie aplikacji.

 

Uzupełnieniem treści będą materiały online “Kurs programowania w Ajax”.

kurs-programowania-w-ajax

Tematyka:

1. Zagadnienia wstępne
2. Jak wykonywać zapytania do serwera w sposób asynchroniczny, sprawdzić status żądania i pobrać zawartość z plików umieszczonych na serwerze?
3. Zastosowanie AJAX w skryptach PHP
4. Jak wykonać skrypt walidujący formularz bez przeładowywania strony?
5. Przysyłanie danych za pomocą metod GET i POST
6. JSON czyli JavaScript Object Notation
7. Format XML
8. Tworzenie żądań AJAX przy użyciu biblioteki jQuery
9. Przykład projektu.